#goHuntway

(Scroll down for English version)

Vår ambition är att inspirera dig - och vi älskar själva att bli inspirerade! När vi ser bilder i sociala medier av produkter som vi säljer så blir vi oerhört glada. Ibland blir vi tokinspirerade och vill gärna att fler ska få se bilden genom att vi delar den vidare - och då kommer vi fråga dig med en kommentar på din bild. 

Om du själv vill göra oss uppmärksamma så skriver du @Huntwayse eller #goHuntway på din bild.

Om du har fått en förfrågan från oss genom en kommentar på din bild på sociala medier så ber vi dig svara #goHuntway om du godtar att vi använder din bild. 

Om du svarar #goHuntway accepterar du följande:

Huntway får en internationell rätt att använda bilden som du har svarat #goHuntway på. Huntways rätt är icke-exklusiv och royaltyfri. Huntway har möjlighet att använda bilden på Huntway AB's sociala medier, nyhetsbrev, hemsida, tryckt reklam samt annan kommunikation mot kund. 

Genom att svara #goHuntway så har du bekräftat att du äger alla rättigheter till bilden. Om bilden innehåller andra personer så bekräftar du även att du har fått tillstånd från dessa personer att ge rätten till Huntway att använda bilden.

Ditt svar med hashtagen #goHuntway bekräftar därmed att Huntway AB's användning av bilden inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter.

Om du är under 18 år bekräftar du att du har tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

När du bekräftar på vår förfrågan genom att använda #goHuntway befriar du Huntway AB från alla skyldigheter att betala dig eller ge andra ersättningar för användningen av bilden.

Om du skulle ångra dig och vill att vi slutar använda bilden och tar bort den från våra sociala medier eller vår hemsida, kontakta oss via e-post info@huntway.com.

ENGLISH VERSION

Our ambition is to inspire you - and we ourselves love to be inspired! When we see pictures in social media of products that we sell, we get extremely happy. Sometimes we get crazy inspired and want more people to see the picture by sharing it with our community - and then we will ask you with a comment on your picture.

If you want to make us aware, write @Huntwayse or #goHuntway on your picture.

If you have received a request from us through a comment on your image on social media, we ask you to answer #goHuntway if you accept that we use your image.

If you respond #goHuntway, you accept the following:

Huntway gets an international right to use the image to which you have responded #goHuntway. Huntway's rights are non-exclusive and royalty free. Huntway has the opportunity to use the image on Huntway AB's social media, newsletters, website, printed advertising and other communication with customers.

By replying to #goHuntway, you have confirmed that you own all rights to the image. If the image includes other people, you also confirm that you have received permission from these people to give the right to Huntway to use the image.

Your response with the hashtag #goHuntway thus confirms that Huntway AB's use of the image does not violate laws or third party rights.

If you are under 18, you confirm that you have permission from a parent or guardian.

When you confirm our request by using #goHuntway, you release Huntway AB from all obligations to pay you or provide other compensation for the use of the image.

If you regret and want us to stop using the image and remove it from our social media or our website, contact us via e-mail info@huntway.com.